Állatgyógyászati Asszisztens díj

Az Év Állatgyógyászati Asszisztense díj

A MURMUCZOK Kft. az állatgyógyászati asszisztensi szakma megbecsülésére, a kisállatgyógyászati szakasszisztens hivatás elismerésére 2018-ban díjat alapít, melyet a következő év tavaszán a HSAVA konferencián, meghatározott időpontban, a közvélemény tájékoztatásával, ünnepélyes keretek között ad át.

A díjat a Magyarország területén állategészségügyi szolgáltató helyen dolgozó asszisztensek részére adományozzuk.

Az Év Állatgyógyászati Asszisztense díjat 2018-ban hozta létre a MURMUCZOK Kft., stratégiai partnerével, a Boehringer Ingelheim világméretű, kutatásorientált gyógyszeripari vállalattal, amely 2018-tól meghatározó piaci szereplővé lépett elő a hazai állatgyógyászat területén. A díj azzal a céllal jött létre, hogy elismerje a kiemelkedő színvonalú munkát nyújtó asszisztenseket, ezzel is emelve e fiatal szakmát választók megbecsültségét hazánkban. A szakképzett állatgyógyászati asszisztensek itthon nemcsak egy-egy praxis mozgatórugói, hanem az ügyfelek felé is a leghitelesebb közvetítők egyes állatgyógyászati kérdésekben.

Keressük az ország legjobb állatgyógyászati asszisztensét, aki szakmája iránt elkötelezett, és ezen a területen dolgozik kollégái és a gazdik megelégedésére.

A díjra állatorvosok, állatgyógyászati asszisztensek és praxisban segítők is jelölhetik állatgyógyászati asszisztens kollégájukat (a továbbiakban: jelölt).

A jelölés menete

A jelölésben részt vevő személyek

A jelölésben részt vehet minden hazai állatgyógyászati praxisban dolgozó kolléga, akár állatorvos, akár állatgyógyászati asszisztens, akár segítő (a továbbiakban: jelölő). Minden praxis csak egy főt jelölhet.

A jelölésben jelölőként nem vehet részt, illetve jelöltként nem jelölhető:

 • a) A MURMUCZOK Kft.-vel, vagy a Boehringer Ingelheimmel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, illetve a szakmai bizottság tagjainak Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
 • b) Külföldi praxisban dolgozó személy.
 • c) Praxisonként egynél több jelölt nem nevezhető.

A jelölési pályázat tartalmi követelményei:

 • a jelölt neve, e-mail-címe és telefonszáma
 • a jelölt mióta dolgozik asszisztensként, és mióta ebben a praxisban
 • a jelölő neve, beosztása és telefonszáma
 • jelölő praxis neve, címe, telefonszáma és logója
 • a jelölést támogató kollégák listája (csak név és aláírás)
 • történet/jellemzés 8 mondatban a jelöltről
 • ajánlás a díjra, minimum 8 mondatban
 • egyéb információ, amely alátámasztja a jelölt példamutató munkáját és szakmai hitelességét, elköteleződését az állatgyógyászati szakma iránt
 • adatvédelmi szabályok megismerése és kifejezett elfogadása

A pontosan kitöltött pályázati anyagot postai úton vagy online formában, 2022. november 30-ig kérjük beküldeni a MURMUCZOK Kft. címére „Az Év Állatgyógyászati Asszisztense díj 2022” megjelöléssel.

Csak az olvashatóan, pontosan, valós adatokkal kitöltött, szabályosan aláírt pályázat érvényes. A kitöltésben szereplő adatok valódiságáért a jelölő felel. A hiányos pályázati anyagokat nem tudjuk befogadni.

MENETREND a 2022 év Állatgyógyászati asszisztense díj átadására

Meghirdetés: 2022. szeptember 1.

Jelölési időszak: 2022. november 30-ig

Szakmai bizottság előzetes értékelése 2022. december

Online közönségszavazás 2022. december 15-től 2023. február 28-ig

Az utolsó 20 napban (február 08-tól) a szavazás titkos, a szavazatok száma és a jelöltek sorrendje ebben az időszakban nem látható.

Az öt legtöbb szavazatott kapott jelöltből a szakmai bizottság választja ki a nyertest 2023. március elején.

Hivatalos ünnepélyes díjátadó: HSAVA 2023-as tavaszi konferencián