NÉV: Az Év Állatgyógyászati Asszisztense díj

A díj alapítója fenntartja a jogot jelen kiírás módosítására vagy visszavonására is.

1. A díj alapítója és PARTNERE

MURMUCZOK Kft. (székhely: 1184 Budapest, Lenkei u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-734204), mint alapító és a Zoetis Hungary Kft. (a továbbiakban: Zoetis) gyógyszeripari vállalat, mint partner.

2. A díjalapítás története

Az Év Állatgyógyászati Asszisztense díj

Az Év Állatgyógyászati Asszisztense díjat 2018-ban hozta létre a MURMUCZOK Kft., stratégiai partnerével, a Boehringer Ingelheim világméretű, kutatásorientált gyógyszeripari vállalattal, amely 2018-tól meghatározó piaci szereplővé lépett elő a hazai állatgyógyászat területén.

2023-tól új főtámogatónk a Zoetis Hungary Kft. stratégiai partnerünk.

A Zoetis olyan globális állat-egészségügyi vállalat, mely amellett kötelezte el magát, hogy magasabb színvonalon támogassa ügyfeleit és vállalkozásukat. A Zoetis közel 70 éve dolgozik napi szinten azokkal, akik állatokat nevelnek és gondoznak, az állatorvosi klinikáktól a gazdaságokon át. Kutatás-műszaki és gyártási tapasztalatokkal innovatív és megbízható fejlesztési hozunk létre, kiváló minőségű gyógyszereket és vakcinákat biztosítunk.

A díj azzal a céllal jött létre, hogy elismerje a kiemelkedő színvonalú munkát nyújtó asszisztenseket, ezzel is emelve e fiatal szakmát választók megbecsültségét hazánkban. A szakképzett állatgyógyászati asszisztensek itthon nemcsak egy-egy praxis mozgatórugói, hanem az ügyfelek felé is a leghitelesebb közvetítők egyes állatgyógyászati kérdésekben.

Keressük az ország legjobb állatgyógyászati asszisztensét, aki szakmája iránt elkötelezett, és ezen a területen dolgozik kollégái és a gazdik megelégedésére.

A díjra állatorvosok, állatgyógyászati asszisztensek és praxisban segítők is jelölhetik állatgyógyászati asszisztens kollégájukat (a továbbiakban: jelölt).

3. A jelölés menete

A jelölésben részt vevő személyek

A jelölésben részt vehet minden hazai állatgyógyászati praxisban dolgozó kolléga, akár állatorvos, akár állatgyógyászati asszisztens, akár segítő (a továbbiakban: jelölő). Minden praxis csak egy főt jelölhet.

A jelölésben jelölőként nem vehet részt, illetve jelöltként nem jelölhető:

 • a) A MURMUCZOK Kft.-vel, vagy a Zoetis Hungary Kft.-vel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, illetve a szakmai bizottság tagjainak Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
 • b) Külföldi praxisban dolgozó személy.
 • c) Praxisonként egynél több jelölt nem nevezhető.

4. A jelölési pályázat tartalmi követelményei:

 • a jelölt neve, e-mail-címe és telefonszáma
 • a jelölt mióta dolgozik asszisztensként, és mióta ebben a praxisban
 • a jelölő neve, beosztása és telefonszáma
 • jelölő praxis neve, címe, telefonszáma és logója
 • a jelölést támogató kollégák listája (csak név és aláírás)
 • történet/jellemzés 8 mondatban a jelöltről
 • ajánlás a díjra, minimum 8 mondatban
 • egyéb információ, amely alátámasztja a jelölt példamutató munkáját és szakmai hitelességét, elköteleződését az állatgyógyászati szakma iránt
 • adatvédelmi szabályok megismerése és kifejezett elfogadása

A pontosan kitöltött pályázati anyagot postai úton vagy online formában, 2022. november 30-ig kérjük beküldeni a MURMUCZOK Kft. címére „Az Év Állatgyógyászati Asszisztense díj 2022” megjelöléssel.

ÚJDONSÁG: A praxisvezetőktől megerősítést, támogatást fogunk kérni, minden jelölthöz. Idén 2022. december 15-től 2023. február 28-ig, az ezt követő években a külön meghatározott időpontokban.

Csak az olvashatóan, pontosan, valós adatokkal kitöltött, szabályosan aláírt pályázat érvényes. A kitöltésben szereplő adatok valódiságáért a jelölő felel. A hiányos pályázati anyagokat nem tudjuk befogadni.

5. A pályázatok feldolgozásának menete

A pályázatok elbírálása három részből áll:

 1. A pályázatokat a MURMUCZOK Kft. részére kell beküldeni (1184 Budapest, Lenkei u. 3.). A beérkezett pályázati anyagokat tartalmilag és formailag is előszűri egy három tagú szakmai bizottság december elején. A pályázati anyagok előszűrésére minden év decemberének második hetében kerül sor.
 2. Az előzetes szűrés után a legjobb pályázatokat online közönségszavazásra bocsátjuk, első évben 2019. december 15-től 2020. február 29-ig, az ezt követő években a külön meghatározott időpontokban. Az utolsó 20 napban a szavazás titkos, a szavazatok száma és a jelöltek sorrendje ebben az időszakban nem látható.
  (Közönségszavazás csak minimum 8 érvényes jelölés esetén valósítható meg.)
 3. Március első hetében a legtöbb közönségszavazatot kapott 5 jelöltből választja ki a szakmai bizottság a szakmai értékelés szempontjai alapján Az Év Állatgyógyászati Asszisztensét.

Díjazásra kerül a közönségszavazás nyertese, és az őt jelölő praxis is.

A pályázatokat a MURMUCZOK Kft. által felkért tagokból álló független szakmai bizottság értékeli, a kidolgozott és a 7. pontban rögzített szempontrendszer szerint.

6. A szakmai bizottság tagjai

 • Dr. Fodor Kinga, az ÁTE egyetemi docense
 • Dr. Varga Zsolt – Zoetis Hungary Kft., szakállatorvos
 • Csasznek Imréné intézményvezető, Murmuczok Oktatási Centrum, díjalapító
 • Király-Al-Nashef Sawsan Anna – MóraMancs Állatorvosi Rendelő – MÓRAHALOM- A 2022. év Állatgyógyászati Asszisztense
 • Dr. Benedek Pál praxisvezető állatorvos, Siófok
 • Dr. Csürke Csaba praxisvezető állatorvos, Debrecen
 • Dr. Mentes Árpád praxisvezető állatorvos, Sopron
 • Dr. Nándorfi Zoltán praxisvezető állatorvos, Budapest
 • Dr. Rengei Antal praxisvezető állatorvos, Szeged
 • Dr. Somogyi Virág,  Murmuczok Oktatási Centrum oktató, biológus
 • Dr. Varjú Gábor praxisvezető állatorvos, Szombathely
 • Dr. Gippert Róbert praxisvezető állatorvos, Kaposvár
 • Dr. Pelle György praxisvezető állatorvos, Nyíregyháza

Praxisvezető vagy asszisztens saját kollégája értékelésében nem vehet részt!

2019. évtől a szakmai bizottság tagja lesz az előző év nyertes állatgyógyászati asszisztense is. A szakmai értékelőbizottság a munkája során a szakmaiságon és az ajánlásokon túl szem előtt tartja azt is, hogy az asszisztens munkájával mennyire válhat a szakma számára példaképpé, mutat-e követendő életutat, válhat-e az állatgyógyászati szakma hiteles képviselőjévé és művelőjévé a gazdik és más praxisok előtt is.

7. A Szakmai értékelés szempontjai

A pályázatok elbírálásánál az alábbi kritériumokat vizsgálja a bizottság:

 1. A jelölt szakmailag magas szinten képzett. – Előny az állatgyógyászati asszisztensi végzettség megléte, de annak hiánya nem kizáró ok. A több éves gyakorlat pótolhatja azt.
 2. A jelölt kitűnő ajánlást kap, és a kollégák támogatását is élvezi a jelölésnél. – Az ajánlást állatorvos és állatgyógyászati asszisztens kolléga is adhatja, amikor jelöli a szakembert a díjra.
 3. Milyen tevékenység, kommunikáció, szakmai tudás teszi a jelöltet különlegessé és a díjra érdemessé?
 4. Mekkora elhivatottsággal, mely területen és mióta dolgozik asszisztensként a jelölt?
 5. A praxis iránti hűségét, lojalitását milyen formában bizonyította a jelölt? Mennyire csapattag, hogyan járul hozzá a praxis sikerességéhez, mivel segíti a hétköznapokat a munkahelyén?
 6. Fejleszti-e a jelölt a szakma iránti elkötelezettségét továbbképzéseken vagy egyéb kutatások tanulmányozásával?
 7. A jelölt jövőbeli tervei is kapcsolódnak-e az állatgyógyászati asszisztensi szakmához?
 8. Hitelesebbé teszi-e a jelöltet a szakmájában az egyéni érdeklődése és munkaidőn túli tevékenysége (állatvédelem, önkéntes munka, gyerekek érzékenyítése a felelős állattartásra, közvetlen környezetében végzett felvilágosító tevékenység stb.)?

A fentieket figyelembe véve a szakmai értékelőbizottság március elején a közönségszavazás legjobb 5 jelöltje közül választja ki Az Év Állatgyógyászati Asszisztense díj győztesét.

8. A díjazás

A MURMUCZOK Kft. a 2018-as évben alapított  Az Év Állatgyógyászati Asszisztense díjat a következő év tavaszán megrendezésre kerülő HSAVA Álltorvosi konferencián meghatározott időpontban, a közvélemény tájékoztatásával, ünnepélyes keretek között adja át. A HSAVA Álltorvosi konferencia következő dátuma 2023. március eleje. (Helyszíne: Állatorvostudományi Egyetem, 1078 Budapest, István u. 2.), ezt követően pedig minden év tavasza.

Az Év Állatgyógyászati Asszisztense bruttó 350000 forint értékű jutalmat kap a Zoetis Hungary Kft. gyógyszeripari cég felajánlásaként, valamint a MURMUCZOK Kft. által felajánlott díjat és oklevelet kap elismerésként.

Az online közönségszavazás nyertes asszisztense a MURMUCZOK Kft. által felajánlott továbbképzést, oklevelet és könyvcsomagot kapja, 50000 forint értékben.

Az ajánlásban részt vevő praxisok közül azt a praxist, amely a szakmai nyertes asszisztenst ajánlotta a díjra, a Zoetis Hungary Kft. egy 200000 forint értékű csapatépítő támogatással, vagy egy 200000 forint értékű saját, Zoetis Hungary Kft. termékekből összeállított gyógyszercsomaggal segíti.

9. Adatvédelmi tájékoztató

A személyes adatok kizárólagos kezelője a MURMUCZOK Kft. A Szervező, Murmuczok Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, a hatályos jogszabályoknak és a jelölési szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozókon (Magyar Posta), a szakmai bizottsági tagokon kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra, ide nem értve az online szavazásra bocsátást.

A díjjal kapcsolatos adatokat szolgáltató jelölő vagy jelölt csak az adatvédelmi tájékoztató megismerésével és elfogadásával egy időben kapcsolódhat a jelölő pályázathoz.